فارسی English

بازدید از محصول دانش‌بنیان معین توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

تصویر ندارد

در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷، جناب آقای مهندس جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در دانشگاه صنعتی شریف، از مجموعه‌های مستقر در مجتمع خدمات فناوری و پارک فناوری دانشگاه بازدید نمودند. در خلال این بازدید، دستاورد‌های جدید شرکت دانش افزار نارون شریف، از جمله سامانه دانش بنیان مدیریت عملیات یکپارچه نوین (معین) توسط جناب آقای دکتر حبیبی، رئیس هیئت مدیره شرکت، به وزیر ارتباطات و هیئت همراه ارائه شد که مورد توجه ایشان قرار گرفت.

سامانه معین، محصول شرکت دانش افزار نارون شریف است که با همکاری مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند دانشگاه صنعتی شریف در حال تولید است. این محصول دانش‌بنیان با هدف رصد و نظارت بر خدمات و زیرساخت‌های بانکی در تمامی سطوح با مشارکت بانک ملت جهت جایگزینی نمونه‌های خارجی و استفاده در بانک‌ها و سایر کسب‌و‌کار‌های مشابه طراحی شده است.

 


بازگشت