فارسی English

آدرس: خیابان آزادی، خیابان شهید حبیب الهی، خیابان شهید قاسمی، ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک ۳۷ (ساختمان فن آوری اطلاعات شماره ۲ دانشگاه صنعتی شریف)، واحد ۶

کد پستی: ۱۴۵۹۹۹۵۸۴۱

شماره تماس: ۶۱۹۷۵۲۲۶-۰۲۱

دورنما: ۶۱۹۷۵۲۲۵-۰۲۱