فارسی English

برگزاری دوره‌های آموزشی با همکاری دانشگاه صنعتی شریف

تصویر ندارد

شرکت دانش با هدف بسط دوره‌های كاربردی و مهارت آموزی، رشد و اعتلای علمی و افزایش توان دانش‌پژوهان و متخصصان خود، اقدام به عقد تفاهم‌نامه همکاری آموزشی-پژوهشی با دانشگاه صنعتی شریف نموده است.

شرکت دانش با همکاری دانشگاه صنعتی شریف دوره‌های آموزشی در حوزه‌های زیر برگزار می‌نماید:

  • برگزاری دوره‌های تخصصی خدمات فناوری اطلاعات
  • برگزاری دوره‌های تخصصی مدیریت استراتژیک در حوزه فناوری اطلاعات
  • برگزاری دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه
  • برگزاری دوره‌های تخصصی چرخه حیات نرم‌افزار
  • برگزاری دوره‌های تخصصی نرم‌افزارهای سازمانی طراحی شده در شرکت

همچنین محل برگزاری دوره‌های آموزشی در دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد و پس از پایان دوره آموزشی دانش‌پژوهان گواهی حضور در دوره‌‌، صادره توسط دانشگاه صنعتی شریف و شرکت دانش دریافت می‌نمایند.


بازگشت