فارسی English

برگزاری دوره ITIL V3 Foundation برای مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری

تصویر ندارد

دوره آموزشی ITIL V3 Foundation برای مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری توسط شرکت دانش برگزار شد. در این دوره ۳۰ نفر از مدیران، کارشناسان، کارشناسان ارشد و مشاوران IT مرکز خدمات فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری از اداره کل­‌های نرم‌افزار، شبکه و زیر­ساخت، امنیت، هماهنگی امور دستگاه‌ها و خدمات فاوا حضور داشتند.

هدف از ارائه این دوره آموزشی توانمندسازی افراد در تشخیص موارد ذیل می­‌باشد:

 • اصول و قواعد کلیدی  مدیریت خدمات IT
 • مزایای پیاده‌سازی ITIL در سازمان
 • فرآیندهای مدیریت خدمات و نقشه  چرخه حیات خدمات
 • مفاهیم و تعاریف کلیدی مرتبط با چرخه حیات خدمات
 • فعالیت‌ها و نقش‌های مرتبط با چرخه حیات خدمات
 • روابط هر یک از اجزا چرخه حیات خدمات و  نقشه  دیگر اجزا
 • فاکتورهای تأثیرگذار بر کارایی چرخه حیات خدمات

 

این دوره در بهمن‌­ماه سال ۱۳۹۴ برگزار شده و شامل سرفصل­‌های ذیل می­‌باشد:

 • آشنایی با ITIL
 • مدیریت خدمت به­‌عنوان یک بهروش
 • چرخه حیات خدمت
 • استراتژی خدمت
 • طراحی خدمت
 • انتقال خدمت
 • عملیات خدمت
 • بهبود مستمر خدمت

بازگشت