فارسی English

برگزاری دوره ITIL V3 Foundation برای سازمان امور مالیاتی کشور

تصویر ندارد

دوره آموزشی ITIL V3 Foundation برای سازمان امور مالیاتی توسط شرکت دانش برگزار شد. در این دوره ۱۵ نفر از مدیران و کارشناسان ارشد بخش‌های مختلف طرح جامع مالیاتی حضور داشتند.

هدف از ارائه این دوره آموزشی توانمندسازی افراد در تشخیص موارد ذیل می­‌باشد:

 • اصول و قواعد کلیدی  مدیریت خدمات IT
 • مزایای پیاده‌سازی ITIL در سازمان
 • فرآیندهای مدیریت خدمات و نقشه  چرخه حیات خدمات
 • مفاهیم و تعاریف کلیدی مرتبط با چرخه حیات خدمات
 • فعالیت‌ها و نقش‌های مرتبط با چرخه حیات خدمات
 • روابط هر یک از اجزا چرخه حیات خدمات و  نقشه  دیگر اجزا
 • فاکتورهای تأثیرگذار بر کارایی چرخه حیات خدمات

 

این دوره در اسفندماه سال ۱۳۹۵ برگزار شده و شامل سرفصل­‌های ذیل می­‌باشد:

 • آشنایی با ITIL
 • مدیریت خدمت به­‌عنوان یک بهروش
 • چرخه حیات خدمت
 • استراتژی خدمت
 • طراحی خدمت
 • انتقال خدمت
 • عملیات خدمت
 • بهبود مستمر خدمت

بازگشت